Kraftanmelding logo

Nyheter

Endring av gebyrer i balanseavregningen 1. november 2021

Statnett sin gebyrøkning fra 1. november 2021 er høyere enn prognosert

Charlotte Sivertsen Vågsland

Kraftanmelding AS og Fjord Energi AS slår kreftene sammen!

Kraftanmelding AS har nå kjøpt 100% av aksjene i Fjord Energi AS. Selskapene vil til sammen omsette kraft for over 300 kraftverk i Norge.

Charlotte Sivertsen Vågsland

Vi vant kontrakt med Småkraft AS

Kraftanmelding skal levere kraftomsetningstjenester og prognostiseringstjenester til Europas største småkraftselskap

Charlotte Sivertsen Vågsland

Rekordhøyt strømforbruk i Norge

I morgentimene i dag ble det registrert et rekordhøyt strømforbruk

Charlotte Sivertsen Vågsland

Endring av gebyrer i balanseavregningen fra 2021

Statnett endrer gebyrene to ganger i løpet av 2021

Charlotte Sivertsen Vågsland

Tilskudd forprosjekt mikrokraftverk

Kraftanmelding har fått tilsalg innovasjonsstøtte i form av et forprosjekt.

Ole Morten Amundsen

Nullutslippssamfunn i 2050 – er det mulig?

Fornybar energi vil spille en vesentlig rolle i fremtidens nullutslippssamfunn

Charlotte Sivertsen Vågsland

Nær normal handelskapasitet

Med en magasinfyllingsgrad på 93% i Norge uke 38 2020 er det godt vi nærmer oss normal handelskapasitet på strømforbindelsene mellom Norge og nabolandene

Charlotte Sivertsen Vågsland

Status elsertifikatmarkedet 2.kvartal 2020

Dagens elsertifikatpris på 10,50 SEK er rekordlav, og skyldes stor overutbygging.

Charlotte Sivertsen Vågsland

Kraftsituasjonen 2.kvartal 2020

Oppsummering av NVE sin kvartalsrapport

Charlotte Sivertsen Vågsland

Charlotte til Kraftanmelding

Charlotte Sivertsen Vågsland går fra Skagerak Energi til utfordreren Kraftanmelding

Charlotte Sivertsen Vågsland