Kraftanmelding logo

Nyheter

Kraftsituasjonen 2.kvartal 2020

Cover Image for Kraftsituasjonen 2.kvartal 2020
Charlotte Sivertsen Vågsland
Charlotte Sivertsen Vågsland

Kraftsituasjonen for andre kvartal i Norge har vært preget av stort hydrologisk overskudd, høy kraftproduksjon og historisk lave priser.

Rekord mye snø i den norske fjellheimen har drevet opp den hydrologiske balansen i år, og i de to første månedene i andre kvartal lå balansen nær historisk maksimum. Årets snøsmelting kom sent, men fylte magasinene på få uker. Nedtrappingen av magasinene ga mer vannkraftproduksjon enn normalt, og var blant grunnene til at Norge ble nettoeksportør av kraft i samtlige uker i andre kvartal.

Det var redusert kapasitet på mellomlandsforbindelsene ut av Norge, spesielt mot slutten av kvartalet var kapasiteten lav. Forbindelsene til både Danmark og Nederland opplevde feil som ga redusert kapasitet. Også Sverigeforbindelsene hadde noe redusert kapasitet, dette skyldes både feil og planlagt vedlikehold. Der var spesielt eksportkapasiteten på utenlandsforbindelsene som var rammet.

Summen av det store hydrologiske overskuddet, høy kraftproduksjon og redusert eksportkapasitet bidro til historisk lave kraftpriser i Norge.

Ellers er det verdt å merke seg at det norske kraftforbruket ikke ble nevneverdig påvirket av koronapandemien. Kraftforbruket i andre kvartal 2020 var 29,8 TWh som er tilnærmet likt kraftforbruket i andre kvartal 2019 som var på 29,1 TWh.

Del på

Flere nyheter

 Se alle
Cover Image for Endring av gebyrer i balanseavregningen 1. november 2021

Endring av gebyrer i balanseavregningen 1. november 2021

Statnett sin gebyrøkning fra 1. november 2021 er høyere enn prognosert


Cover Image for Kraftanmelding AS og Fjord Energi AS slår kreftene sammen!

Kraftanmelding AS og Fjord Energi AS slår kreftene sammen!

Kraftanmelding AS har nå kjøpt 100% av aksjene i Fjord Energi AS. Selskapene vil til sammen omsette kraft for over 300 kraftverk i Norge.


Cover Image for Vi vant kontrakt med Småkraft AS

Vi vant kontrakt med Småkraft AS

Kraftanmelding skal levere kraftomsetningstjenester og prognostiseringstjenester til Europas største småkraftselskap


Cover Image for Rekordhøyt strømforbruk i Norge

Rekordhøyt strømforbruk i Norge

I morgentimene i dag ble det registrert et rekordhøyt strømforbruk


Cover Image for Endring av gebyrer i balanseavregningen fra 2021

Endring av gebyrer i balanseavregningen fra 2021

Statnett endrer gebyrene to ganger i løpet av 2021


Cover Image for Tilskudd forprosjekt mikrokraftverk

Tilskudd forprosjekt mikrokraftverk

Kraftanmelding har fått tilsalg innovasjonsstøtte i form av et forprosjekt.


Cover Image for Nullutslippssamfunn i 2050 – er det mulig?

Nullutslippssamfunn i 2050 – er det mulig?

Fornybar energi vil spille en vesentlig rolle i fremtidens nullutslippssamfunn


Cover Image for Nær normal handelskapasitet

Nær normal handelskapasitet

Med en magasinfyllingsgrad på 93% i Norge uke 38 2020 er det godt vi nærmer oss normal handelskapasitet på strømforbindelsene mellom Norge og nabolandene


Cover Image for Status elsertifikatmarkedet 2.kvartal 2020

Status elsertifikatmarkedet 2.kvartal 2020

Dagens elsertifikatpris på 10,50 SEK er rekordlav, og skyldes stor overutbygging.


Cover Image for Charlotte til Kraftanmelding

Charlotte til Kraftanmelding

Charlotte Sivertsen Vågsland går fra Skagerak Energi til utfordreren Kraftanmelding