Kraftanmelding logo

Nyheter

Kraftanmelding AS og Fjord Energi AS slår kreftene sammen!

Cover Image for Kraftanmelding AS og Fjord Energi AS slår kreftene sammen!
Charlotte Sivertsen Vågsland
Charlotte Sivertsen Vågsland

Kraftanmelding AS har nå kjøpt 100% av aksjene i Fjord Energi AS. Sammen vil Kraftanmelding og Fjord Energi tilby fysisk og finansiell handel av kraft, samt handel med opprinnelsesgarantier og elsertifikater. Selskapene vil til sammen omsette kraft for over 300 kraftverk i Norge, og være lokalisert både i Skien og på Sandane i Nordfjord i tillegg til Captiva-gruppens hovedkontor i Oslo.

«Fjord Energi ser fram til å videreutvikle selskapet i samarbeid med Kraftanmelding og Captiva. Jeg er overbevist om at vi sammen vil være en mer komplett og robust aktør i markedet. Vi skal være en god samarbeidspartner for kraftprodusentene i en bransje som er i stor endring. Kraftmarkedet er komplekst og vårt felles mål er å bistå produsent til optimal forvaltning av kraftverdiene» sier Monica Heggheim, daglig leder i Fjord Energi.

«Kraftanmelding er veldig fornøyd med oppkjøpet av Fjord Energi. Vi har i lengre tid hatt en dialog vedrørende oppkjøpet, og jeg er sikker på at vi sammen vil styrke tjenestespekteret vårt til eksisterende og nye kunder. De ansatte i Fjord Energi er både dyktige og hyggelige, og jeg gleder meg til å se hva vi kan få til sammen» sier daglig leder i Kraftanmelding, Charlotte Sivertsen Vågsland.

Captiva Asset Management AS er hovedeier i Kraftanmelding, og CEO Stig J. Østebrøt uttaler videre: «Oppkjøpet av Fjord Energi gjennom Kraftanmelding er en naturlig utvidelse av Captiva-gruppens tjenestespekter der målet er å dekke hele behovet innen drift og forvaltning av kraftverk. Vi ser et hull i markedet for finansiell handel, og med dette steget kan vi ytterlige effektivisere og profesjonalisere tjenestespekteret innen fornybar energiproduksjon.»

Om Kraftanmelding AS:

  • Kraftanmelding er et teknologiselskap med fokus på automatisering av handelsrelaterte tjenester til kraftbransjen
  • Omsetter kraft for 280 kraftverk i Norge med en samlet årsproduksjon på nærmere 3000 GWh fornybar strøm
  • Kraftanmelding inngår i Captiva-gruppen med 35 ansatte, som leverer datadrevne tjenester og digitale løsninger for kraftbransjen

Om Fjord Energi AS:

  • Fjord Energi tilbyr fysisk og finansiell forvaltning av kraftproduksjon for små kraftverk.
  • Omsetter kraft og grønne merverdier for i overkant av 30 kraftverk i Norge, med en samlet årsproduksjon på ca 350 GWh.
  • Fleksible modeller for prissikring av kraftproduksjon for små og mellomstore aktører

For ytterligere informasjon:

Charlotte Sivertsen Vågsland, Daglig leder Kraftanmelding, tlf 411 28 507

Monica Heggheim, Daglig leder Fjord Energi, tlf 917 09 068

Stig J. Østebrøt, CEO Captiva, tlf 957 62 926

Del på

Flere nyheter

 Se alle
Cover Image for Endring av gebyrer i balanseavregningen 1. november 2021

Endring av gebyrer i balanseavregningen 1. november 2021

Statnett sin gebyrøkning fra 1. november 2021 er høyere enn prognosert


Cover Image for Vi vant kontrakt med Småkraft AS

Vi vant kontrakt med Småkraft AS

Kraftanmelding skal levere kraftomsetningstjenester og prognostiseringstjenester til Europas største småkraftselskap


Cover Image for Rekordhøyt strømforbruk i Norge

Rekordhøyt strømforbruk i Norge

I morgentimene i dag ble det registrert et rekordhøyt strømforbruk


Cover Image for Endring av gebyrer i balanseavregningen fra 2021

Endring av gebyrer i balanseavregningen fra 2021

Statnett endrer gebyrene to ganger i løpet av 2021


Cover Image for Tilskudd forprosjekt mikrokraftverk

Tilskudd forprosjekt mikrokraftverk

Kraftanmelding har fått tilsalg innovasjonsstøtte i form av et forprosjekt.


Cover Image for Nullutslippssamfunn i 2050 – er det mulig?

Nullutslippssamfunn i 2050 – er det mulig?

Fornybar energi vil spille en vesentlig rolle i fremtidens nullutslippssamfunn


Cover Image for Nær normal handelskapasitet

Nær normal handelskapasitet

Med en magasinfyllingsgrad på 93% i Norge uke 38 2020 er det godt vi nærmer oss normal handelskapasitet på strømforbindelsene mellom Norge og nabolandene


Cover Image for Status elsertifikatmarkedet 2.kvartal 2020

Status elsertifikatmarkedet 2.kvartal 2020

Dagens elsertifikatpris på 10,50 SEK er rekordlav, og skyldes stor overutbygging.


Cover Image for Kraftsituasjonen 2.kvartal 2020

Kraftsituasjonen 2.kvartal 2020

Oppsummering av NVE sin kvartalsrapport


Cover Image for Charlotte til Kraftanmelding

Charlotte til Kraftanmelding

Charlotte Sivertsen Vågsland går fra Skagerak Energi til utfordreren Kraftanmelding