Digitalisering av kraftforvaltningen

BASIS: Gratis 2 år*
APP
Følg din produksjon og bruttoverdi spot
Automatisk
Kontrollsjekker av målt produksjon netteier avregningsmåler og målinger fra generator
* Gratis for ett kraftverk pr kunde
Enkelt
Uten kraftforvaltning, behold leverandør du har, uforstyrret.
PLUSS
Nettportal
Full innsikt i din produksjon og spotverdi pr time
Pris
Bransjens beste spotprisavtale helt fra oppstarten 2015.
Få betalt tidligere, punktlige oppgjør hver uke.
Det grønne
Elcert og GO

Kraftforvalter med automatisering i fokus

Klikk for større bilde

Kraftanmelding AS er en langsiktig teknologiaktør. Vi skal forenkle kraftbransjen så du kan bruke tiden din på viktigere aktiviteter. Automatisering reduserer våre kostnader samtidig som det reduserer ubalansekostnadene for elvekraftverkene.

Kraftanmelding har mange kvaliteter utover å være best på pris.

Gratisversjon, megleruavhengig

Vi åpner opp portalen som tidligere har vært forbeholdt kraftforvaltningskundene.

Du vil kunne følge produksjon og pris live. Du får se ditt bruttosalg ift spot, beregnet fra avregnet produksjon og områdeprisen pr time. Vi overvåker generatorverdier og verdiene fra avregningsmåleren, varsler om avvik og varsler om nedetid på koblingen. Du vil kunne regulere hvordan du ønsker alarmene, pr mail eller kun se det på nett/mobil.

Hvorfor gratis?

Du er viktig, vi ønsker å bygge gode relasjoner. Over tid tror vi at det gavner oss. Gjør vi deg fornøyd, vil omdømmet vårt styrkes, vi vil anbefales og vi vil ha den gode giver-følelsen.

Kvaliteter

Klikk for større bilde

Kraftanmelding AS er kjent for gode priser, men vi byr på mer:

Leverandørkompatibilitet

Klikk for større bilde

Hvordan får dere tilgang til effektavlesninger?

Vi er opptatt av å spille godt med alle kontrollanleggsleverandørene, uansett format som passer dem.

Disse har vi løsninger for: Energi Teknikk, HM Elektro, OneCo, Spetals Verk, ECS, Prosessteknikk og Sinus Elektro. Vi løser det.

Andre produkter fra Kraftanmelding AS

Minstevannføring

Klikk for større bilde

Minstevannføring tilgjenglig på nett. Formålet er å vise at man er en god aktør som ikke har noe å skjule.

Planlegg tidlig og spar kostnader ved utbygging.

Med loggingen av minstevannføring på nett trenger du ikke installere og vedlikeholde kostbart display/utstyr.

Vi produserer skilt som monteres på stasjoen. Dette skiltet inneholder nettaddressen til minstevannføringen, samt QR kode for dem litt mer mobilteknologikyndige.

Minstevannføringen leser vi kontinuerlig fra kontrollanlegget.

Vi dekker kravet til logging.

Minstevannføring

Måledatainnsamler for avregningsansvarlig

Klikk for større bilde

Kraftutbygger, med avregningsansvar for ditt nett?

Dette er stadig mer vanlig, de store nettselskapen har sitt å stri med og vil ikke eie nettet opp til din kraftstasjon.

Kraftanmelding AS er også sertifisert som avregningsansvarlig, rollen en netteier må ha. Vi håndterer dette for bla Clemens Kraft Drift AS, en netteier for strømnettet tilknyttet noen av deres kraftstasjoner.

Skreddersydd rapportering

Har du mer enn ett kraftverk?

Vi gjør datautrekk og epostsendinger av rapporter etter behov.

Tid til å tenke er viktig, automatisèr vekk tidstyvene

kraftanmelding.no