Kraftanmelding logo

Nyheter

Endring av gebyrer i balanseavregningen fra 2021

Cover Image for Endring av gebyrer i balanseavregningen fra 2021
Charlotte Sivertsen Vågsland
Charlotte Sivertsen Vågsland

Statnett skal som avregningsansvarlig sørge for at all innmating og uttak av elektrisk energi blir korrekt avregnet, slik at det oppnås økonomisk balanse i kraftmarkedet. Statnett skal finansiere driften igjennom gebyrer, og fordeles i dag mellom sentralnettkunder og balanseansvarlige aktører igjennom balanseavregningen. Fordelingen har til hensikt at de som forårsaker kostnadene eller henter ut gevinster betaler.

Endret kostnadsallokering og økende kostnader knyttet til å balansere kraftsystemet vil medføre en økning i gebyrene fremover. Statnett justerer nå gebyrene fra og med 1. januar 2021. Basert på argumentasjonen om at de som forårsaker kostnadene i større grad bør betale, kommer den største økningen på ubalansegebyret, men også volumgebyrene på forbruk og produksjon øker noe.

GebyrGebyrsats i dagGebyrsats fra 1/1-2021Prognose, gebyrsats fra 1/11-2021
Ubalansegebyr0,150 €/MWh0,50 €/MWh1,00 €/MWh
Volumgebyr, forbruk0,030 €/MWh0,04 €/MWh0,05 €/MWh
Volumgebyr, produksjon0,015 €/MWh0,02 €/MWh0,05 €/MWh

Del på

Flere nyheter

 Se alle
Cover Image for Endring av gebyrer i balanseavregningen 1. november 2021

Endring av gebyrer i balanseavregningen 1. november 2021

Statnett sin gebyrøkning fra 1. november 2021 er høyere enn prognosert


Cover Image for Kraftanmelding AS og Fjord Energi AS slår kreftene sammen!

Kraftanmelding AS og Fjord Energi AS slår kreftene sammen!

Kraftanmelding AS har nå kjøpt 100% av aksjene i Fjord Energi AS. Selskapene vil til sammen omsette kraft for over 300 kraftverk i Norge.


Cover Image for Vi vant kontrakt med Småkraft AS

Vi vant kontrakt med Småkraft AS

Kraftanmelding skal levere kraftomsetningstjenester og prognostiseringstjenester til Europas største småkraftselskap


Cover Image for Rekordhøyt strømforbruk i Norge

Rekordhøyt strømforbruk i Norge

I morgentimene i dag ble det registrert et rekordhøyt strømforbruk


Cover Image for Tilskudd forprosjekt mikrokraftverk

Tilskudd forprosjekt mikrokraftverk

Kraftanmelding har fått tilsalg innovasjonsstøtte i form av et forprosjekt.


Cover Image for Nullutslippssamfunn i 2050 – er det mulig?

Nullutslippssamfunn i 2050 – er det mulig?

Fornybar energi vil spille en vesentlig rolle i fremtidens nullutslippssamfunn


Cover Image for Nær normal handelskapasitet

Nær normal handelskapasitet

Med en magasinfyllingsgrad på 93% i Norge uke 38 2020 er det godt vi nærmer oss normal handelskapasitet på strømforbindelsene mellom Norge og nabolandene


Cover Image for Status elsertifikatmarkedet 2.kvartal 2020

Status elsertifikatmarkedet 2.kvartal 2020

Dagens elsertifikatpris på 10,50 SEK er rekordlav, og skyldes stor overutbygging.


Cover Image for Kraftsituasjonen 2.kvartal 2020

Kraftsituasjonen 2.kvartal 2020

Oppsummering av NVE sin kvartalsrapport


Cover Image for Charlotte til Kraftanmelding

Charlotte til Kraftanmelding

Charlotte Sivertsen Vågsland går fra Skagerak Energi til utfordreren Kraftanmelding